Komunikaty - kwiecień

Aktualności » Komunikaty - kwiecień

KOMUNIKATY  DO  PROGRAMU

1. Do Wrocławia bonifratrzy przybyli w 1711 r. z Cieszyna. Będziemy mogli zwiedzać: kościół, jego podziemia, kaplicę klasztor, aulę. Po zakończeniu zwiedzania chcielibyśmy złożyć darowiznę na remont całego kompleksu (10 zł/os.).

2. Wystawa planszowa "To jeszcze będzie piękna biblioteka" o historii Biblioteki Ossolińskich we Wrocławiu. Po wystawie o godz. 17.00 można wziąć udział w odczycie pani Malickiej "Współczesna działalność Ossolineum we Wrocławiu - Działalność Pełnomocnika Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Lwowie". Wstęp wolny.

3. Po Mszy św. zapraszamy do sali nr 5 na wspólne Święcone. Zapisy z wpłatą  7 zł do środy 5 kwietnia. Prosimy o zgłaszanie się chętnych osób do pomocy.

4. W Ossolineum odbywają się dwa cykle wykładów dla osób dorosłych. Są to: "Człowiek, dzieła, miejsca, historie ciekawe" oraz "Moje spotkania z Ossolineum".
Odbywają się one o godzinie 17-tej  w  czwartki. 20 kwietnia odbędzie się spotkanie z Bogdanem Zdrojewskim -członkiem pierwszej Rady Kuratorów Zakładu Narodowego im. Ossolińskich. Wstęp wolny.

5. Wystawa prezentuje historię Lwowa − wyniki badań archeologicznych przeprowadzonych w ostatnich 15 latach. Jest podróżą przez wieki, od czasów przed założeniem miasta do współczesności. Najstarsze prezentowane przedmioty pochodzą z czasów słowiańskich VІІ–ІХ w. najnowsze z przełomu XIX−XXw. Bilety ulgowe po 10 zł (w cenie biletu przewodnik). Spotykamy się o 10.45.

6. Zwycięzca ostatniego Konkursu Szopenowskiego Seong-Jin Cho wykona I koncert fortepianowy Beethovena. Usłyszymy też  II Symfonię Beethovena. Grać będzie orkiestra NFM pod dyrekcją Giovanniego AntoniniegoKoszt 20 zł dla członków KIK, 40 zł dla osób towarzyszących. Zapisy z wpłatami można wykonać do 29 marca w sekretariacie w czasie dyżurów.

7. Z okazji jubileuszu 500 Lat Reformacji, Zespół Pieśni i Tańca „Śląsk” stworzył program sakralny pt. „Solus Christus”. Zapisy z wpłatą 25 zł będą przyjmowane do środy 19 kwietnia.

8. Opera Giovanniego Pucciniego, "Madame Butterfly". Koszt 30 zł dla członków KIK, 70 zł dla osób towarzyszących. Zapisy z wpłatami można wykonać do 29 marca w sekretariacie w czasie dyżurów.

9. 1% podatku na rzecz Klubu Inteligencji Katolickiej we Wrocławiu
Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Członków i Sympatyków naszego Klubu o wsparcie jego działalności poprzez przekazanie 1% swojego podatku dochodowego za 2016 rok. Pieniądze te tradycyjnie przeznaczone są na cele statutowe Klubu.

Nr Krajowego Rejestru Sądowego KIK Wrocław: 0000031291

10. Sekcja Pomocy Polakom na Wschodzie przypomina o zbiórce na cele misyjne sprawnych telefonów komórkowych, okularów oraz znaczków pocztowych.

11. Planujemy wycieczkę autokarową Kraków − Wadowice − Pszczyna

Ze względu na małą liczbę zgłoszeń wyjazd w tym terminie został odwołany.