Komunikaty - kwiecień

Aktualności » Komunikaty - kwiecień

KOMUNIKATY  DO  PROGRAMU

1. Spotkanie związane z rocznicą rejestracji Klubu rozpoczniemy Mszą świętą koncelebrowaną w kościele pw św. Piotra i Pawła 23 VI 2018 o godz. 12:00. Po Mszy św. odbędzie się spotkanie towarzyskie w Hotelu Tumskim. Zapisów z wpłatą 10 zł można dokonywać w czasie dyżurów do dnia 21 kwietnia 2018 r. Pierwszeństwo w uczestniczeniu w spotkaniu będą miały osoby nie mające zaległości w opłacaniu składek.

2. Mszę św. odprawi kapelan Klubu ks. dr Marian Kowalski. Po Mszy św. zapraszamy do sali nr 5 na wspólne Święcone. Zapisy z wpłatą  7 zł do środy 4 IV 2018. Gorąco prosimy o zgłaszanie się chętnych do pomocy w przygotowaniu sali do wspólnej agapy.

3. Wystąpi chór, balet i orkiestra zespołu "Mazowsze" pod dyrekcją J. Bonieckiego. Zapisy do środy 21 marca. Bilety dla członków KIK po 30 zł; 40 zł inni. Odbiór biletów do środy 4 kwietnia w czasie dyżurów.

4. Pani Eleonora Kiestrzyń jest autorką wielu tomików poetyckich, laureatką konkursów literackich, jej twórczość odwołuje się do historii, patriotycznej przeszłości Polski. Jest członkiem honorowym Stowarzyszenia Twórców i Animatorów Kultury we Wrocławiu. W 2017 r. została odznaczona przez Prezydenta R. P. Srebrnym KrzyżeZasługi.

5. Walne Zebranie Sprawozdawcze (21 IV 2018).
Gorąco prosimy o zgłaszanie się chętnych do pomocy w przygotowaniu sali, poczęstunku w przerwie Walnego Zebrania.

6. Wystawa z okazji 100-lecia odzyskania niepodległości. Zobaczymy kilkanaście pucharów, szklanic upamiętniających walki Polaków o niepodległość. Naczynia z wizerunkami Tadeusza Kościuszki, księcia Józefa Poniatowskiego, Napoleona Bonaparte. Zabytki powstały w hutach czeskich i polskich, zdobili je najlepsi artyści szkła. Spotykam się godz. 10.45 w holu Muzeum. Opłata 4 zł.

7. Oratorium G. F. Händla zostanie wykonane przez solistów, chór Novo Canto oraz Wrocławską Orkiestrę Barokową pod dyrekcją Wolfganga Kostera. Zapisy z wpłatą 15zł do 25 kwietnia.

8. Wrocławski Klub Inteligencji Katolickiej jest Organizacją Pożytku Publicznego przy rozliczania podatku PIT za 2017 rok prosimy o przekazanie 1% podatku na nasz Klub.
Krajowy Rejestr Sądowy: 0000031291 Serdecznie dziękujemy za każdą przekazaną kwotę.