Ogłoszenie

Aktualności » Ogłoszenie

W dniu 12.03.2016 odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Klubu Inteligencji Katolickiej we Wrocławiu.

Został częściowo zmieniony skład Zarządu. Szczególne podziękowania należą się p. Marii Łukowskiej-Glińskiej, która przez 9 lat pełniła funkcję naszego skarbnika oraz p. Andrzejowi Królowi za jego w sumie 10 lat pracy w Komisji Rewizyjnej. Podziękowania należą się również p. prof. Władysławowi Narkiewiczowi za jego znaczący udział w pracach Zarządu (wiceprzewodniczący) w latach 2014-2015.

Zarząd Klubu wybrany na Walnym Zebraniu  ukonstytuował się następująco:

  1. Wojciech Siciński przewodniczący
  2. Wanda Polińska skarbnik
  3. Daniel Nowakowski sekretarz
  4. Halina Mędrek członek
  5. Barbara Strońska członek
  6. Mirosława Szczęsna członek

Komisja Rewizyjna ukonstytuowała się w składzie:

  1. Wojciech Wąs przewodniczący
  2. Jolanta Kaczkowska członek
  3. Karolina Stawska członek