Historia

Klubu Inteligencji Katolickiej we Wrocławiu

 

Kluby Inteligencji Katolickiej powstały w 1956 r., na fali "odwilży", po wydarzeniach poznańskich. Pierwsze w Warszawie, Krakowie, Poznaniu i Toruniu, a KIK we Wrocławiu po dużych trudnościach i oporach zarejestrowano dopiero w 1958 r. Kluby, wspólnie z Tygodnikiem Powszechnym oraz miesięcznikami Znak i Więź współtworzyły RUCH ZNAK.

W tym też duchu Klub we Wrocławiu zaangażował się w działalność ekumeniczną i społeczną oraz w problematykę polsko-niemiecką. Stanęliśmy przed nią w związku z naszym położeniem geograficznym. Współpraca polsko niemiecka to kontakty z grupami Chrześcijan z NRD ze Znaku Pokuty (przekształcił się później w Anna Morawska Gesellschaft). Utrzymujemy z nim nadal przyjazne kontakty, tak jak z Bensberger Kreis i z Pax Christi z byłego NRF, oraz z Renowabis.

W czasie stanu wojennego wymienione wyżej środowiska udzielały większości Parafii we Wrocławiu wydatnej pomocy. Nawiązane wówczas kontakty sformalizowały się w 1989 jako Polsko - Niemiecka Fundacja św. Jadwigi, bardzo aktywna do dziś (w Niemczech w zawodach rzemieślniczych szkoli się nasza młodzież, dwa razy do roku organizujemy wspólnie seminaria tematyczne – w Niemczech i u nas).

W 1989 roku Klub Wrocławski był inicjatorem powołania do życia Fundacji Krzyżowa dla Porozumienia Europejskiego, znanej w wielu państwach Europy Zachodniej i Wschodniej. Właśnie w Krzyżowej odbyła się Msza św. Pojednania w obecności premiera Tadeusza Mazowieckiego i prezydenta Helmuta Kohla. We Wrocławiu był też KIK współorganizatorem Tygodni Kultury Chrześcijańskiej. Wykłady w Klubie i kościołach cieszyły się co roku dużym powodzeniem i zostały rozpropagowane również w innych miastach Dolnego Śląska. Kluby w Polsce, których jest obecnie około stu, współpracują ze sobą i wymieniają swe doświadczenia. Łączy je Porozumienie Międzyklubowe.