Kapelan

Ks. dr Marian KOWALSKI

Ur. 10 VIII 1964 r. w Brzegu, święcenia kapłańskie otrzymał 19 V 1990 r. we Wrocławiu. Studiował na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, gdzie otrzymał tytuł licencjacki z zakresu prawa kanonicznego. Tytuł magistra teologii (prawo kanoniczne), a następnie tytuł doktora (na podstawie pracy "Problem nieważności małżeństwa w świetle kanonu 1095 n. 2 KPK") uzyskał na Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu. Jest wykładowcą Papieskiego Wydziału Teologicznego – prowadzi wykłady z prawa kanonicznego dla studentów studiów zaocznych, oraz dla studentów studiów magisterskich dziennych (specjalność kapłańska), wybrane zagadnienia z Kodeksu Kanonów Kościołów Wschodnich – wykład fakultatywny.

Od 2003 roku był obrońcą węzła małżeńskiego i notariuszem, a od listopada 2009 roku jest sędzią Metropolitalnego Sądu Duchownego. Od października 2006 roku jest kapelanem Klubu Inteligencji Katolickiej we Wrocławiu.