Zmarła Ewa Unger – Kobieta dialogu

Aktualności » Zmarła Ewa Unger – Kobieta dialogu

Ewa Unger urodziła się 20 październiku 1926 r. w Chorzowie. We wrześniu 1939 r. uciekła wraz z rodziną do Lwowa, skąd zostali wywiezieni na Syberię. Na Syberii pracowała przy wyrębie lasu. Po zwolnieniu z łagru trafiła do kołchozu w północnym Kazachstanie, w którym pracowała do czasu repatriacji do Polski w 1946 r. Od sierpnia 1946 r. mieszkała we Wrocławiu, gdzie zdała maturę i ukończyła studia. W 1960 r. uzyskała stopień doktora nauk przyrodniczych. Przez 12 lat pracowała w Wyższej Szkole Rolniczej, następnie w laboratorium spółdzielni farmaceutycznej, zakładzie zootechnicznym oraz w latach 1974-1987 w biurze Klubu Inteligencji Katolickiej.

W 1958 r. zaangażowała się w działalność Klubu Inteligencji Katolickiej we Wrocławiu. W latach 1960−1987 oraz 1991−1995 była Członkiem Zarządu a w latach 1988−1995 Przewodniczącą Klubu. W 1987 r. dołączyła do grupy członków KIK zaangażowanych w działalność na rzecz pojednania polsko-niemieckiego. Rezultatem działań tej grupy było powołanie Fundacji “Krzyżowa” dla Porozumienia Europejskiego. Fundacja „Krzyżowa” powstała z inicjatywy uczestników międzynarodowego seminarium poświęconego intelektualnemu dziedzictwu Kręgu z Krzyżowej, które odbyło się w KIK-u w dniach 2−4 czerwca 1989 r. Na zakończenie ww. seminarium jej uczestnicy wysłali do polskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych list sygnalizujący plany związane z Krzyżową. Zmiany polityczne w kraju pozwoliły na tak ważną dla Polaków i Niemców Mszę Świętą Pojednania, w której uczestniczyli polski premier i niemiecki kanclerz. Po wielu nieraz trudnych dyskusjach, udało się wszystko uzgodnić i 20 sierpnia 1990 r. zarejestrować Fundację „Krzyżowa dla Porozumienia Europejskiego” z siedzibą w Krzyżowej. W listopadzie 1990 r. została wybrana Rada Fundacji i jej Zarząd, której przewodniczącą została Ewa Unger. Funkcję tę pełniła do 2003 roku. Działalność Ewy Unger, szczególnie ta na rzecz pojednania polsko-niemieckiego zaowocowała wieloma wyróżnieniami.

Najważniejsze z nich, to:
 Nagroda Prezydenta Wrocławia – 1994 r.
 Honorowe Obywatelstwo Gminy Świdnica – 2000 r.
 Order Zasługi Republiki Federalnej Niemiec (Federalny Krzyż Zasługi) – 2003 r.
 Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski – 2003 r.
 Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski – 2011 r.
 Złota Odznaka Honorowa – Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego – 2017 r.

W listopadzie 2011 roku dr Ewa Unger wraz z Fredą von Moltke w imieniu Fundacji „Krzyżowa”, odebrały pierwszą w historii ”The Coventry International Prize for Peace and Reconciliation” (Międzynarodową Nagrodę Coventry na rzecz Pokoju i Pojednania) połączoną z wręczeniem Krzyża z Gwoździ z Coventry. Brytyjskie odznaczenie przyznawane jest organizacjom służącym pokojowi i pojednaniu. Pamiątkowy Krzyż prezentowany jest w holu Pałacu w Krzyżowej.

Z ogromnym smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Ewy Unger, która odeszła w dniu 15. marca 2020 r. w Toruniu.

 

Dziękujemy, że Byłaś z nami

 

Przyjaciele z Klubu Inteligencji Katolickiej we Wrocławiu