Ks. bp. Adam Dyczkowski (zmarł 10 I 2021)

Wydarzenia » Ks. bp. Adam Dyczkowski (zmarł 10 I 2021)

PRO MEMORIA

Śp. bp Adam Dyczkowski urodził się 17 XI 1932 w Kętach. W 1952 r. wstąpił do Arcybiskupiego Seminarium Duchownego we Wrocławiu. 23 VI 1957 otrzymał święcenia kapłańskie z rąk bp. Bolesława Kominka. W latach 1957-64 na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim odbył studia specjalistyczne, które uwieńczył z tytułu doktora filozofii przyrody. Następnie pracował we Wrocławiu jako wikariusz parafii katedralnej, duszpasterz młodzieży akademickiej i inteligencji, a także wykładowca filozofii w seminarium duchownym.

Bp. Adam Dyczkowski należał do Klubu Inteligencji Katolickiej we Wrocławiu od 1966 r. W latach 1967-1968 był Członkiem Zarządu oraz w latach 1970-1978 pełnił funkcję Asystenta Kościelnego Klubu. Biskupem pomocniczym we Wrocławiu został mianowany 21 IX 1978 (pełnił funkcję wikariusza generalnego). 25 III 1992 został mianowany biskupem pomocniczym nowo powstałej diecezji legnickie. Nominację na biskupa zielonogórsko-gorzowskiego otrzymał 17 VII 1993. Po osiągnięciu 75. roku życia złożył rezygnację z urzędu. W stan spoczynku przeszedł 29 XII 2007 − zamieszkał w Domu Księży Emerytów w Zielonej Górze.

Wielu jego wychowanków z Wrocławskiego Duszpasterstwa Akademickiego („Czwórka”) raz w roku (w styczniu) odwiedzało go w Zielonej Górze. Tradycyjnie organizowany był zbiorowy wyjazd, gdzie po Mszy św. w kościele pw. św. Józefa Oblubieńca odbywało się spotkanie połączone ze wspomnieniami oraz śpiewem piosenek z czasów młodości jego uczestników.

 

Wojciech Siciński

Przy opracowaniu korzystano z publikacji:

– Oficjalna Strona Diecezji Zielinogórsko-Gorzowskiej: https://diecezjazg.pl/zmarł-bp-adam-dyczkowski/

– Pięćdziesięciolecie Klubu Inteligencji Katolickiej we Wrocławiu Wkład Klubu w budowę postaw obywatelskich we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku, Praca zbiorowa, Wrocław 2008