Lech Jarodzki

Wydarzenia » Lech Jarodzki

Leszek Jarodzki przyjechał do Wrocławia w 1948 r. W 1951 r. wyjeżdża do Gdańska, na studia (Budownictwo Wodne) na Politechnice Gdańskiej, które kończy w 1953 r. Z nakazem pracy ponownie przyjeżdża do Wrocławia podejmując pracę na Politechnice Wrocławskiej. Od 1953 r. w Instytucie Górnictwa Odkrywkowego „POLTEGOR INSTYTUT”. Członkiem Klubu Inteligencji Katolickiej we Wrocławiu był od czerwca 1980 r. Brał czynny udział w życiu Klubu. Między innymi we wrześniu 1985r, został kierownikiem pielgrzymki Klubu do Rzymu, na parę dni przed wyjazdem. Główny organizator Pielgrzymki p. Leszek Adamczyk (jeden z wrocławskich adwokatów broniących działaczy Solidarności) nie dostał paszportu, jak i kolejny kandydat na jej prowadzenie p. Konrad Jarodzki. Mimo wielu problemów, kłopotów wyjazd doszedł do skutku a pielgrzymi po wielu perypetiach dotarli do Rzymu oraz szczęśliwie wrócili do Wrocławia. Z całą pewnością była to zasługą Leszka Jarodzkiego oraz paru uczestników, którzy pomagali mu w trudnych chwilach. Nie zrażony trudnościami jakie go spotkały w czasie pielgrzymki podejmuje pracę w Zarządzie Klubu, w latach 1986 – 2000 był: Członkiem Zarządu, Skarbnikiem, Sekretarzem, Wiceprezesem, prowadził Sekcję Gospodarczą. Jak pamiętamy w 1997r. Wrocław nawiedziła „powódź tysiąclecia”, która wyrządziła w mieście wiele szkód. Między innymi zalana była siedziba Klubu (przy pl. Staszica). Po ustąpieniu wody potrzebny był remont zniszczone pomieszczeń. Prace prowadzone pod nadzorem Leszka pozwoliły po krótkiej przerwie wznowić działalność Klubu. Niezależnie od działalności w Klubie Inteligencji Katolickiej brał czynny udział w działalności społecznej. Był jednym z organizatorów „Solidarność” w Poltegorze. Po utworzeniu Wrocławskiego Komitetu Obywatelskiego został jego Skarbnikiem – zbierał fundusze na akcję wyborczą. Okręg Wrocławski jako jeden z nielicznych przekazał uzyskane nadwyżki do Warszawy (Leszek osobiście odwoził je do Warszawy). Był jednym z uczestników obrad „Okrągłego Stołu” w pod stoliku ds. górniczych w 1989 r. Od 1980 r. Lech Jarodzki należał do grona najbardziej zaangażowanych członków Klubu, wyróżniając się życzliwością chęcią współdziałania, niesienia pomocy innym. Za te wszystkie lata owocnej pracy dla − Klubu Serdecznie Ci Leszku dziękujemy.

 

Wojciech Siciński