Program - lipiec, sierpień

Archiwum » 2022 » Program - lipiec, sierpień

każdy wtorek
do października
godz. 11:00

Ogród Botaniczny
wejście od ul. Kanonii

 

 

Spacer w Ogrodzie Botanicznym

14 VII, czwartek
godz. 19:30

Narodowe Forum Muzyki
Sala Główna

 

„„Metropolis", reż. Fritz Lang (1927)
film niemy z improwizowaną muzyką organową*

3 VIII, środa
godz. 12:00

sekretariat

 

Zebranie Zarządu

10 IX, sobota
godz. 11:30

kościół śś. Piotra i Pawła

Msza Święta na rozpoczęcie roku pracy
celebrans ks. Marian Kowalski

15 IX, czwartek
godz. 7:45

ul. Dawida

 

Wycieczka do Krzeszowa**

*dofinansowanie dla członków KIK do 20 biletów w wysokości 12,5 zł, całkowita cena biletu 22,5 zł, wysokość wpłaty dla członków 10 zł – wpłaty w trakcie dyżurów

**dofinansowanie dla członków KIK do w wysokości 50 zł, szacunkowy całkowity koszt wycieczki ok. 100 zł na osobę, wysokość zaliczki dla członków KIK 50 zł – wpłaty w trakcie dyżurów 6 lub 20 lipca, kalkulacja kosztu zakłada udział 20 osób, jeżeli nie zbierzemy takiej grupy, to wycieczka zostanie odwołana, na ostateczny koszt może też mieć wpływ inflacja, zaliczka dla osób z poza KIK i członków zalegających ze składkami członkowskimi wynosi 100 zł.

Dyżury w Sekretariacie Klubu

Sekretariat Klubu czynny będzie w dniach:

  • środa, 6 VII godz. 11:00 – 12:00
  • środa, 20 VII godz. 11:00 – 12:00

Składki można wpłacać jedynie podczas dyżurów i po odczytach lub na Konto Klubu podane w zakładce kontakt.

Przypominamy o wpłacaniu składek członkowskich. Są one ważną częścią naszego budżetu. Zgodnie z apelem Walnego Zebrania prosimy o dobrowolne wpłacanie w miarę możliwości wyższych składek niż dotychczas. Przypominamy, że warunkiem otrzymania dofinansowania do biletu/wycieczki jest opłacenie składek członkowskich na bieżąco.

Nowy Zarząd: Anna Dorota Władyczka, Przewodnicząca, Renata Styczyńska-Lorenc, Skarbnik, Daniel Nowakowski, Sekretarz, Mirosława Szczęsna, Tomasz Orfin oraz Wojciech Siciński.
Nowa Komisja Rewizyjna: Wojciech Wąs, Przewodniczący, Jolanta Kaczkowska oraz Barbara Strońska.

Program wycieczki do Krzeszowa:

  • Kościół Klasztorny – monumentalna późnobarokowa świątynia z bogatym wnętrzem. Kościół Bracki zwany „Śląską kaplicą Sykstyńską”. Unikatowy zbiór fresków „Śląskiego Rembrandta – Michała Willmanna.”
  • Mauzoleum Piastów Śląskich, jedno z największych tego typu nekropolii w Europie (miejsce spoczynku fundatorów Opactwa).
  • Kaplica Marii Magdaleny z repliką Grobu Pańskiego w Jerozolimie oraz zabytkowy cmentarz.

„Metropolis” z 1927 roku to ceniony film w reżyserii Fritza Langa, uważanego także za czołowego twórcę niemieckiego ekspresjonizmu okresu międzywojennego. Za wspomnianym tytułem kryje się próba ukazania dystopijnej wizji świata, w którym społeczność podzielona jest na dwie klasy: uprzywilejowaną grupę intelektualistów, nadzorujących funkcjonowanie systemu, oraz robotników – grupę wyzyskiwaną, realnie niezbędną dla życia miasta. Na ścieżkę dźwiękową do pokazu filmu złożą się improwizacje Tomasza Głuchowskiego. Organiście towarzyszyć będzie także DJ Michał Macewicz.