10 czerwca 2014 - Honorowa Odznaka Zasłużony dla Dolnego Śląska

Archiwum » 10 czerwca 2014 - Honorowa Odznaka Zasłużony dla Dolnego Śląska

W dniu 10.VI.2014r. kapelan Klubu ks. dr Marian Kowalski odprawił Mszę św. na zakończenie działalności KIK-u przed okresem urlopowym. Mimo, że temperatura we Wrocławiu przekraczała 30oC (w cieniu) we Mszy św. uczestniczyło prawie 40 osób. Ks. kapelan w kazaniu na przykładzie rocznego programu klubowego rozważał problem pracy ukierunkowanej na drugiego człowieka − jego a nie na nasze potrzeby. Pracę skierowaną na wspólnotę, w której wszyscy możemy się wzajemnie wspierać, realizować. „Tak niech świeci wasze światło przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie.” (MT 5,16) To ewangeliczne zdanie powinno ciągle pobudzać do pytania o to jakim blaskiem jaśnieją nasze czyny, czy po ich owocach inni widząc je będą w stanie zobaczyć, że Bóg jest i nadal działa.

Po Mszy św. wszyscy udali się do Sali nr 3. gdzie po krótkiej przerwie odbyło się wręczenie  „Odznaki Honorowej Złotej, Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego”[1].Odznaczenie (Dyplom oraz pamiątkowy medal) wręczały:

  • Barbara Zdrojewska  Przewodnicząca Sejmiku Województwa Dolnośląskiego,
  • Ewa Rzewuska          Radna Sejmiku Województwa Dolnośląskiego, Członek Klubu - 42 lata,
                                      przewodnicząca KIK w latach 2004-2008, Członek Honorowy KIK.

Odznaczenie odebrali przedstawiciele Klubu:

  • Ewa Unger                Członek Zarządu - 43 lata   prezes - 3 lata    Członek Honor. KIK
  • Kazimierz Czapliński  Członek Zarządu - 48 lat     prezes - 18 lat     Członek Honor. KIK
  • Wojciech Siciński       Członek Zarządu - 30lat     prezes - od 03.2013r.

Kolejnym punktem wieczoru był wykład, dyrektora IPN Poznań, dr Rafała Reczka − „Historia KIK Wrocław w świetle dokumentów”. Zaplanowany był on jako element ilustrujący naszą wieloletnią historię, doświadczenia oraz osiągnięcia w wielu dziedzinach. Wysłuchaliśmy ciekawą opowieść o historii zajęcia się tym tematem przez prelegenta. Szczególnie miłe dla nas były jego informacje o kontaktach z nestorami naszego Klubu. Ciekawe były też opowieści o kontaktach z archiwami kościelnym i państwowymi, czasami dość zaskakujące dla słuchaczy nie mającymi kontaktu z tego typu instytucjami. Przyjemnie było usłyszeć, że w Klubie warszawskim również znalazły się interesujące dokumenty, związane tematycznie z naszym Klubem. Na koniec, po krótkiej ale interesującej dyskusji − pytaniach, umówiliśmy się na jesienne spotkanie poświęcone innej tematyce − np. „Poznański Czerwiec− 1956r.”.  Tematyka jesiennego spotkania oraz konkretna data zostaną uzgodnione w drodze szczegółowych ustaleń.

[1] Odznaka Honorowa Złota Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego została przyznana Klubowi Inteligencji Katolickiej we Wrocławiu na Sesji Sejmiku Województwa Dolnośląskiego w dniu 29.05.2014 roku (nr  Odznaki - 30).