Życiorys śp. Wandy Czaplińskiej

Wydarzenia » Życiorys śp. Wandy Czaplińskiej

WANDA CZAPLIŃSKA (1928-2017)

         W sobotę 28 stycznia pożegnaliśmy na cmentarzu Grabiszyńskim ś.p. Panią Wandę Czaplińską, wieloletniego członka naszego klubu. Wstąpiła do niego w 1962 roku  i przez  wiele lat  była jego wyjątkowo aktywnym członkiem, szczególnie w Sekcji Rodzin, organizując m.in. letnie obozy dla dzieci  i  młodzieży. Brała aktywny udział w spotkaniach i dyskusjach organizowanych w klubie. Wiele osób pamięta jej bardzo trafne, głębokie wypowiedzi.  Przez wiele lat była także zaangażowana w prace Poradnictwa Rodzinnego Archidiecezji Wrocławskiej oraz działała aktywnie w parafii św. Klemensa Dworzaka.

         Pani Wanda była wraz z mężem bardzo zaangażowana w przezwyciężanie uprzedzeń między Polakami a Niemcami, angażując sie aktywnie we współpracę z Aktion Sühnezeichen i Polenseminar w byłym NRD oraz z dortmundzkim oddziałem Bensberger Kreis w RFN.  Dzięki  współpracy z Dortmundem pierwsza pomoc materialna przybyła do Wrocławia w kwietniu 1981 r. Powstał wówczas pomysł nawiązania bezpośredniej pomocy parafii dortmundzkich  parafiom wrocławskim.

         Wrocław  otrzymał od parafii dortmundzkich  ogromną pomoc materialną,  lekarstwa oraz sprzęt medyczny.    Stąd zrodziła się  Dortmundzko-Wrocławska Fundacja św. Jadwigi, zarejestrowana oficjalnie dopiero 14 czerwca 1991 r.

         Wanda Czaplińska przyczyniła się do powołania Fundacji  “Krzyżowa dla Porozumienia Europejskiego”, była założycielką  i  długoletnią przewodniczącą Towarzystwa Przyjaciół Krzyżowej, mającej na celu rozpowszechnianie idei porozumienia między narodami Europy. Była pomysłodawczynią zorganizowania konkursu na wspomnienia Polaków i Niemców, przesiedlonych po zmianie granic po wojnie, rozstrzygniętego w 1992 roku.   Efektem tego konkursu było wydanie w roku 2008  przez wydawnictwo “Atut”  książki “Skąd my tu?” po wieloletnich staraniach pani Wandy. Niemiecki przekład ukazał sie dopiero w 2016 roku.